A2D s.r.o. - vizualizace EPS/EZS, grafická nadstavba EPS/EZS, elektrická požární a zabezpečovací signalizace

...

A2D


s.r.o.
vizualizace systémů EPS/EZS

Úvod

Od roku 1992 se zaměřujeme na vývoj, výrobu a prodej nadstavbových systémů elektrické požární signalizace (EPS) a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS). Jedná se především o vizualizační systémy na bázi osobních počítačů, které zajišťují přenos informací z požárních a zabezpečovacích ústředen a uživateli je prezentují v přehledné grafické podobě. Tyto systémy umožňují také komfortní ovládání připojených ústředen a to prostřednictvím jednotného uživatelského rozhraní, nevyžadují proto od uživatele detailní znalosti odlišného ovládání různých typů ústředen.

Uživatelům nabízíme dvě koncepčně odlišné varianty nadstavbového systému:

 • AS200 - pro instalace menšího rozsahu (řádově stovky adresných bodů).
  V této variantě je zpravidla postačující jedno dohledové pracoviště s trvalou obsluhou, které může být případně doplněno o další monitorovací pracoviště (bez možnosti ovládání ústředen)

 • AS200web - pro rozsáhlejší instalace (řádově tisíce adresných bodů).
  Pro instalace takového rozsahu bývá zpravidla vhodnější síťová verze systému s jedním centrálním serverem a klientskými pracovišti, kterým jsou podle potřeby přidělena oprávnění k monitorování, případně i ovládání požadovaných částí areálu. Tento systém je také flexibilnější v možnostech integrace kamerových systémů, systémů elektronické kontroly vstupu apod.

Další naše produkty se uplatňují rovněž v oblasti EPS/EZS - např. převodníky pro protokol MODBUS, které umožňují vytvářet funkční vazby mezi technologickými systémy a systémem EPS/EZS.

Naším cílem není pouze poskytnout zákazníkovi produkt, který vyhoví jeho potřebám z hlediska zabezpečení objektů systémem EPS/EZS - vzhledem k určení systému, který slouží k ochraně majetku, zdraví a životů lidí, je naší prioritou i kvalitní a rychlá servisní podpora.


Systém AS200

Grafický nadstavbový systém AS200 je hlavním produktem naší firmy. Jeho vývoj prošel od první verze pro operační systém MS-DOS přes verze určené pro systémy Windows 95/98/NT/XP až k současným verzím pro Windows 10 a serverovým verzím Windows.

Vlastnosti nadstavbového systému AS200:

 • Vizualizace
  Rychlá a přesná orientace v monitorovaném areálu je zcela zásadním faktorem, který ovlivňuje rychlost reakce na mimořádné události typu požární poplach nebo vloupání do objektu a má přímý vliv na rozsah možných škod. Grafické zobrazení objektu s přesnou lokalizací místa události poskytuje uživateli výrazně lepší přehled, než je tomu obvykle u požárních a zabezpečovacích ústředen, které zobrazují pouze textové informace. Vedle zobrazení objektu na monitoru počítače je také možné tisknout výjezdové karty, které mohou být využity při výjezdu zásahové jednotky.

 • Modularita
  Modularita systému umožňuje jeho rozšiřování o moderní typy ústředen EPS/EZS (adresovatelné, analogové systémy) a umožňuje konfigurovat systém podle požadavků uživatele. Možnost kombinovat v systému různé typy ústředen se např. výhodně uplatňuje při rekonstrukci EPS/EZS v rozsáhlejších areálech, kdy je možné souběžně provozovat starší i novější typy ústředen a postupně nahrazovat starší ústředny novějšími.

 • Unifikované ovládání
  U většiny typů ústředen EPS/EZS je možné dálkově ovládat jejich funkce - vypínání/zapínání hlásičů, nastavení režimů ústředny atd. Nadstavbový systém v tomto ohledu poskytuje uživateli do značné míry unifikované rozhraní, které nevyžaduje detailní znalost ovládání konkrétního typu ústředny.

 • Integrace systémů
  Nadstavbový systém umožňuje monitorovat kromě samotných ústředen EPS/EZS i další technologická zařízení (např. požární klapky, zařízení SHZ, chod čerpadel, apod.), a to pomocí modulů vstupů, které jsou připojeny přímo na systémovou sběrnici a pracují nezávisle na ústřednách EPS/EZS. Pomocí výstupních modulů lze pak ovládat další zařízení, manuálně (na příkaz uživatele) nebo automaticky (jako odezvu na události v systému EPS/EZS - obvykle při signalizaci poplachu nebo poruchy).
  V prostředí počítačových sítí se nabízí řada možností jak integrovat EPS/EZS, kamerové systémy, systémy kontroly vstupu a další technologie správy budov. Je např. možné na podnět ze systému EPS/EZS aktivovat kamery a poskytnout tak uživateli okamžitý přehled o střeženém prostoru. Systém AS200 umožňuje také poskytovat data klientům jako OPC server nebo předávat informace využitím webových služeb (protokol SOAP).

 • Vzdálená správa
  Možnost vzdálené správy a konfigurace systému AS200 se příznivě promítá do snížení nákladů na údržbu systému. Současně také zkracuje dobu potřebnou pro aktualizaci databáze systému AS200 při změnách v systému EPS/EZS.

Podporované typy EPS/EZS

Systém AS200 umožňuje kombinovat různé typy ústředen, a to i od různých výrobců. To je výhodné např. při rekonstrukci požární signalizace v rozsáhlých objektech, kterou lze provádět po jednotlivých etapách, postupným nahrazováním starších typů ústředen novými. Škála podporovaných typů ústředen se průběžně rozšiřuje, v závislosti na nasazování nových nebo modifikovaných typů ústředen v systémech EPS/EZS.

V současné době lze do systému integrovat tyto typy ústředen:

výrobce: typ ústředny:
LITES Liberec s.r.o.
 • MHU 103, 106, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117
Tyco FIS s.r.o. (Zettler)
 • Zetfas 1000
 • Loop
 • Expert ZX1, ZX4
 • PROFILE Flexible
Esser
 • řada 800x
 • IQ8Control
 • FlexES Control
Siemens
 • FC 330A, 700A, 721, 722, 724
 • Sintony 410 (EZS)
 • NetworX AC948/AC616 (EZS)
 • OPC server MK8000
 • Modbus Gateway NK8237 pro Sinteso™ a Cerberus® PRO Fire
 • SiPass Entro
Eltek
 • ANX 95E
Protectowire
 • lineární tepelná čidla
Honeywell Security
 • Galaxy 8, 18, 60, 500, 520
 • Galaxy Dimension
 • MB Secure
 • Touchpoint Pro (plynová detekce)
Surgard (DSC Group)
 • Sur-gard DR1
Schrack Seconet
 • Integral
Cerberus
 • CZ 10 (DMS 7000)
 • Algorex
Bosch
 • BZ500
 • UEZ1000/2000
 • FPA-5000
 • FSM-5000 OPC server
Spelza s.r.o.
 • Dominus Millenium
 • řada MU1, MU2, MU3, MU4 (EZS)
NSC Sicherheitstechnik GmbH
 • Apollo F1
Jablotron Alarms a.s.
 • ústředny řady JA-6X, JA-80 (EZS)
A2D s.r.o.
 • modul vstupů INPUT-128
 • modul výstupů OUTPUT-8
 • modul pro monitorovací PC

Informujte se o možnostech připojení zařízení, pokud není uvedeno v přehledu - využijte kontaktní údaje.


Reference

Některé z dosud realizovaných instalací nadstavbového systému AS200:

 - v České republice
 • Pražský hrad
 • Národního divadlo - historická a provozní budova, ateliéry a dílny, Praha
 • Stavovské divadlo, Praha
 • Anenský areál, Praha
 • Univerzita Karlova - Karolinum, Praha
 • Národní archiv, Praha - Chodovec
 • Škoda Auto a.s. - Mladá Boleslav, Vrchlabí, Kvasiny
 • Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o., Kolín
 • Synthos Kralupy a.s., Kralupy nad Vltavou
 • Centrální tankoviště ropy, Nelahozeves
 • Pražská energetika a.s., Praha
 • Elektrárny - Temelín, Dukovany, Opatovice, Prunéřov
 • Řízení letového provozu České republiky, Praha-Jeneč
 • Evropská centrála DHL, Praha
 • Coca-cola a.s., Praha
 • Komerční banka - Praha, Liberec
 • Nemocnice - Ostrava, Prostějov, Plzeň, Mladá Boleslav
 • Bosch s.r.o. - České Budějovice, Jihlava
 • České dráhy, a.s.
  - dohledová pracoviště Č.Lípa, Plzeň, Č.Budějovice, Uhříněves, Březnice, Klatovy, Lichkov, Louny,...
 • Český rozhlas, Praha
 • Tereos TTD, a. s. - Cukrovar Dobrovice
 • Stora Enso Wood Products Planá s.r.o., Planá u Mariánských Lázní
 • Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., Ždírec nad Doubravou

 - v zahraničí
 • Volkswagen Slovakia a.s., Bratislava
 • Slovenská televize, Bratislava
 • Chemosvit, Svit
 • Hotelový komplex Marina de Albufeira, Portugalsko
 • Komplex polikliniky Columbus, Řím
 • Národní historické muzeum, Sofia
 • Universita Yeditepe, Istanbul

Kontakt

e-mail : Adresa se zobrazí s povoleným JavaScriptem.
korespondenční adresa :A2D s.r.o.
Olbrachtova 617/35
460 15 Liberec
preferovaná adresa pro balíkové zásilky :ParcelBox KM10146015
IČO : 47308265
DIČ : CZ47308265
DUNS : 497095039
Copyright © 1992 - 2024 A2D s.r.o.