A2D s.r.o. - vizualizace EPS/EZS, grafická nadstavba EPS/EZS, elektrická požární a zabezpečovací signalizace

O firmě

Od roku 1992 se zaměřujeme na vývoj, výrobu a prodej systémů elektrické požární a zabezpečovací signalizace (EPS/EZS). Jedná se především o vizualizační systémy na bázi osobních počítačů, které zajišťují přenos informací z požárních a zabezpečovacích ústředen a uživateli je prezentují v přehledné grafické podobě. Tyto systémy umožňují také komfortní ovládání připojených ústředen a to prostřednictvím jednotného uživatelského rozhraní, nevyžadují proto od uživatele detailní znalosti odlišného ovládání různých typů ústředen.

Uživatelům nabízíme dvě koncepčně odlišné varianty nadstavbového systému:

  • pro instalace menšího rozsahu (řádově stovky adresných bodů) je zpravidla postačující jedno dohledové pracoviště s trvalou obsluhou, které může být případně doplněno o další monitorovací pracoviště (bez možnosti ovládání ústředen)
  • pro rozsáhlejší instalace (řádově tisíce adresných bodů) bývá obvykle vhodnější síťová verze systému s jedním centrálním serverem a klientskými pracovišti, kterým jsou podle potřeby přidělena oprávnění k monitorování, případně i ovládání požadovaných částí areálu. Tento systém je také flexibilnější v možnostech integrace kamerových systémů, systémů elektronické kontroly vstupu apod.

Další naše produkty se uplatňují rovněž v oblasti EPS/EZS - jako např. převodníky pro protokol MODBUS, které umožňují vytvářet funkční vazby mezi technologickými systémy a systémem EPS/EZS.

Naším cílem není pouze poskytnout zákazníkovi produkt, který vyhoví jeho potřebám z hlediska zabezpečení objektů systémem EPS/EZS - vzhledem k určení systému, který slouží k ochraně majetku, zdraví a životů lidí, je naší prioritou i kvalitní a rychlá servisní podpora.

 
Copyright © 1992 - 2022 A2D s.r.o.